YMAA Świat

Głowna siedziba Yang's Martial Arts Association gdzie przez długi czas mistrz nauczał oraz prowadził seminaria. Obecnie jest tam szkoła Ymaa prowadzona przez Instrutorów mistrza.

Dodatkowe informacje:

Głowna siedziba Yang's Martial Arts Association gdzie przez długi czas mistrz nauczał oraz prowadził seminaria. Obecnie jest tam szkoła Ymaa prowadzona przez Instrutorów mistrza.

Otagowane pod: