Zasady YMAA

YMAA International Napisane przez  YMAA International

(0 głosów)
Zasady moralne adepta sztuk walki Zasady moralne adepta sztuk walki

Zasady obowiązujące w YMAA

 • Każdy członek YMAA jest częścią rodziny i powinien troszczyć się o innych.
 • Członkowie powinni szanować się nawzajem.
 • Wyżsi rangą mają prawo i obowiązek poprawiać i pomagać niższym rangą, a Ci są odpowiedzialni za wprowadzenie poprawek i rozważenie ich, by poprawić swój styl.
 • Bez zgody dra Yang'a uczniowie nie są upoważnieni do zapoznawania się z kolejnymi partiami materiału, aż do czasu zaliczenia poziomu, na który się aktualnie uczą.
 • Podczas ćwiczeń wymagane są odpowiednie stroje. Jeśli ćwiczący nie przestrzega tego, instruktor ma prawo odmówić uczenia.
 • Członkowie nie powinni uczyć niczego osób spoza YMAA bez zgody studenta ze stopniem co najmniej instruktorskim.
 • Członkowie powinni dbać o bezpieczeństwo partnera podczas treningu. Jeśli jednak dojdzie do zranienia lub innego urazu, konieczne jest natychmiastowe zaopiekowanie się poszkodowanym i przeprosiny.
 • Niedozwolone jest posiadanie i zażywanie narkotyków. Niedozwolone jest picie alkoholu przed zajęciami.
 • Nie wolno nic jeść ani żuć gumy podczas treningu.
 • Nie wolno walczyć poza YMAA bez zgody instruktora.
 • Po użyciu broni oraz innych przyrządów potrzebnych podczas zajęć, należy je odstawić w przeznaczone miejsce.
 • Nie posługuj się bronią, jeśli nie zacząłeś z nią ćwiczeń.
 • Członkowie powinni dbać o czystość miejsca ćwiczeń.
 • Świadome niszczenie własności YMAA podlega karze i innym możliwym sankcjom mającym na celu przeciwdziałanie takiemu zachowaniu.
 • W sali treningowej nie wolno palić papierosów.
 • Trenowane techniki walki są przeznaczone tylko do obrony, nie do ataku.
 • Poważne naruszenie powyższych zasad (kradzież, walka itp.) prowadzi do wykluczenia z YMAA.
 • Prezydent Międzynarodowej Kwatery Głównej YMAA jest najwyższą i ostateczną władzą podejmującą decyzje ważkie dla organizacji. W każdym oddziale lub szkole tymczasowej najwyższą władzą podejmującą decyzje jest prezydent lub trener. Jego decyzje nie mogą być sprzeczne z decyzjami podjętymi przez prezydenta Międzynarodowej Kwatery Głównej YMAA.
 • Oczekuje się, że każdy uczeń posiada własne ubezpieczenie na życie, na wypadek obrażeń.
 • Posądzenie o dokonanie przestępstwa lub wykroczenia o charakterze poważnego naruszenia zasad moralnych będzie podstawą do wykluczenia z YMAA.
 • Przypadki samoobrony będą rozpatrywane indywidualnie w oparciu o przyczyny ich zajścia.
 • W przypadku śmierci, niezdolności lub w innych warunkach, w których Prezydent Międzynarodowej Kwatery Głównej YMAA nie będzie mógł podejmować decyzji, wszelkie decyzje, odpowiedzialność za działania, finanse i politykę YMAA należą do Pani Mei-Ling Yang. W przypadku nieosiągalności tej osoby cała odpowiedzialność należy do Pana James C. Yang.

Umowy finansowe (międzynarodowe)

Wszyscy członkowie YMAA muszą wnieść roczną składkę w wysokości 60 USD. Opłata ta powinna być zbierana przez oddziały lub szkoły tymczasowe i wysyłana do Kwatery Głównej YMAA w Bostonie. Aktualnie, niektóre oddziały i szkoły tymczasowe mogą wnieść opłatę niższą niż 60 USD, stosownie do lokalnej sytuacji ekonomicznej. Tego rodzaju ulga powinna być zniesiona w przypadku, gdy średnie wynagrodzenie w kraju, w którym istnieje taka szkoła lub oddział będzie porównywalne z wynagrodzeniami w innych krajach rozwiniętych. Z tego powodu taka składka członkowska będzie od czasu do czasu modyfikowana. Jeśli student ma zamiar opuścić zajęcia na krótki okres czasu, powinien wnosić całą opłatę obowiązującą członka YMAA. Opłata za naukę w danej szkole jest ustalana przez szefa tej szkoły. Postanowienie to jest decyzją Prezydenta Międzynarodowej Kwatery Głównej YMAA. Jeżeli student lub instruktor YMAA otrzymuje wynagrodzenie za naukę w innych szkołach YMAA lub naukę innych osób zarówno na seminariach lub w czasie lekcji prywatnych, zobowiązany jest odprowadzić 10 % swoich dochodów do Kwatery Głównej YMAA.

YMAA International

Etykiety :
Więcej w tej kategorii: « Qin Na Symbol Tai Chi - Yin i Yang »

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.